E_NOTICE: Trying to get property of non-object in Controllers/Kassar.php:22 Koll på kassen!

Storleken på kassarna har räknats ut på följande sätt

Klicka på den kasse som passar din situation bäst
Läs mer

Storleken på kassarna har räknats ut på följande sätt

För att få fram den totala livsmedelskostnaden per månad och typhushåll har vi utgått från Konsumentverkets hushållskostnader för 2024 över individuella matkostnader, med tillägg för personlig hygien inom respektive typhushåll. För att fastställa matkassens fördelning mellan varukategorier har vi utgått från Svensk Dagligvaruhandels statistik om försäljningen av olikavarukategorier, kompletterat med Statistiska centralbyråns viktning av typhushållens konsumtion av olika varukategorier, samt data från faktisk storbutik.i enlighet med varukategoriernas andel av respektive matkasse. Prisförändringen på de utvalda livsmedelsartiklarna i Sverigekassen har sedan använts för att beräkna det nya priset på respektive matkasse i samtliga matprisområden.

Totalt har 216 storsäljande livsmedelsartiklar valts ut. Dessa livsmedelsartiklar finns i samtliga butiker som omfattas av undersökningen med något enstaka undantag. I de fallen harpriset satts utifrån priset i andra butiker i den kedjan. Inom frukt och grönsaker, mejeri och kött, så har vi, till viss del, tagit likvärdiga artiklar, men under olika varumärken, då kedjorna framför allt har sina egna märken på t.ex svensk nötfärs med 12% fetthalt. Dessa livsmedelsartiklar har sedan fördelats i enlighet med varukategoriernas andel av respektive matkasse.

Vid beräkningen av livsmedelskostnaden för småbarn har vi antagit att småbarnen äter lunch hemma. För tonårsbarn har vi exkluderat lunch då vi antagit att de äter lunch i skolan. För vuxna har vi räknat med att alla mål lagas hemma och att man äter matlåda till lunch på jobbet. Alla matkassar innehåller samma mängd livsmedelsartiklar och fördelning av varukategorier med undantag för småbarnshushåll som även innehåller barnartiklar.

Singelhushåll, en vuxen
Totalt cirka 4.480 kr/månad. 

Ensamstående med ett småbarn
Totalt cirka 6.050 kr/månad. 

Ensamstående med två tonåringar
Totalt cirka 10.050 kr/månad.

Sammanboende utan barn
Totalt cirka 8.960 kr/månad. 

Sammanboende med två småbarn
Totalt cirka 12.390 kr/månad.

Sammanboende med två tonåringar
Totalt cirka 13.710 kr/månad.
Inga kassar hittades