E_NOTICE: Trying to get property of non-object in Controllers/Kassar.php:22 Koll på kassen!

Vilken kasse passar dig?

Klicka på den kasse som passar din situation bäst
Läs mer

Storleken på kassarna har räknats ut på följande sätt

För att få fram den totala livsmedelskostnaden per månad och typhushåll har vi utgått från Konsumentverkets hushållskostnader för 2023 över individuella matkostnader, med tillägg för personlig hygien inom respektive typhushåll. För att fastställa matkassens fördelning mellan varukategorier har vi utgått från Statistiska centralbyråns viktning av typhushållens konsumtion av olika varukategorier. Totalt har 194 storsäljande livsmedelsartiklar valts ut. Dessa livsmedelsartiklar finns i samtliga butiker som omfattas av undersökningen. Dessa livsmedelsartiklar har sedan fördelats i enlighet med varukategoriernas andel av respektive matkasse. Prisförändringen på de utvalda livsmedelsartiklarna i Sverigekassen har sedan använts för att beräkna det nya priset på respektive matkasse i samtliga matprisområden.

Vid beräkningen av livsmedelskostnaden för småbarn har vi antagit att småbarnen äter lunch hemma. För tonårsbarn har vi exkluderat lunch då vi antagit att de äter lunch i skolan. För vuxna har vi räknat med att alla mål lagas hemma och att man äter matlåda till lunch på jobbet. Alla matkassar innehåller samma mängd livsmedelsartiklar och fördelning av varukategorier med undantag för småbarnshushåll som även innehåller barnartiklar.

Singelhushåll, en vuxen
Totalt cirka 4.300 kr/månad. 

Ensamstående med ett småbarn
Totalt cirka 6.250 kr/månad. 

Ensamstående med två tonåringar
Totalt cirka 10.000 kr/månad.

Sammanboende utan barn
Totalt cirka 8.450 kr/månad. 

Sammanboende med två småbarn
Totalt cirka 12.450 kr/månad.

Sammanboende med två tonåringar
Totalt cirka 14.150 kr/månad.
Inga kassar hittades