Var bor du?

Klicka på ett matprisområde nära dig!
Läs mer

Matprisområden vi valt.

Vi har valt att dela in Sverige i sex ”matprisområden”. Inom respektive område har vi valt ut en butik från följande kedjor: City Gross, ICA Maxi, ICA Kvantum, Stora Coop och Willys.

Målsättningen är att man snabbt ska få en god bild av hur stor prisskillnaden är mellan olika större butiker i respektive matprisområde.

För enkelhetens skull har vi låtit en butik från varje kedja representera den kedjans prisbild i respektive matprisområde. Detta gör att priserna i vår valda butik inte är exakt jämförbara med andra butiker inom samma butiksprofil som inte tillämpar central prissättning (ex ICA Maxi, eller ICA Kvantum). I Göteborg har vi t.ex hämtat priserna från ICA Kvantum Focus, som är en relativt dyr butik och andra Kvantumbutiker bör vara billigare i Västsverige.

Vi har inte med butiker från Lidl, Ica Nära, Ica Supermarket, Hemköp och Coop. För info om dessa ”Läs mer” på startsidan.