Var bor du?

Klicka på ett matprisområde nära dig!
Läs mer

Matprisområden vi valt.

Vi har valt att dela in Sverige i sex ”matprisområden”. Inom respektive område har vi valt ut en butik från följande kedjor: City Gross, ICA Maxi, ICA Kvantum, Stora Coop och Willys.

Målsättningen är att man snabbt ska få en god bild av hur stor prisskillnaden är mellan olika större butiker i respektive matprisområde.

För enkelhetens skull har vi låtit en butik från varje kedja representera den kedjans prisbild i respektive matprisområde. Detta gör att priserna i vår valda butik inte är exakt jämförbara med andra butiker inom samma butiksprofil som inte tillämpar central prissättning (ex ICA Maxi, eller ICA Kvantum). I Göteborg är prisnivån lägst i Sverige och många ICA Maxi och ICA Kvantumbutiker försöker ha en prissättning nära Willys. Men inom ICA-kedjorna finns det stora prisvariationer. I år har vi hämtat priserna från ICA Kvantum Lerum och ICA Maxi Kungsbacka.

Vi har inte med butiker från Lidl, Ica Nära, Ica Supermarket, Hemköp och Coop. För info om dessa ”Läs mer” på startsidan.