Var bor du?

Klicka på en stad nära dig!
(Fler städer kommer framöver)
Läs mer

Städerna vi valt.

Vi har valt ut butiker i några större städer, så att man ska få en god bild av hur stor prisskillnaden är mellan olika butiker i respektive område. Matpriskollens ambition är att utöka undersökningen successivt med fler städer och fler butiker runt om i Sverige, så snart relevant information finns att tillgå.

För enkelhetens skull har vi låtit en butik från varje kedja representera den kedjans prisbild i respektive stad. Detta gör att priserna i vår valda butik inte är exakt jämförbara med andra butiker inom samma butiksprofil som inte tillämpar central prissättning (ex ICA Nära, eller ICA Kvantum). I Göteborg har vi bara kunnat tillgå priserna i en ovanligt dyr Kvantum-butik, din lokala Kvantum-butik är troligtvis billigare. Priserna i utvalda butiker ska enligt uppgift från butikerna/kedjorna vara deras ordinarie butikspriser.