Koll på kassen!

Vi hjälper dig ta reda på prisskillnaden för en matkasse mellan olika butiker.
Kolla nu!
Läs mer

Om undersökningen

Välkommen till en stor modern matprisundersökning! Här kan du enkelt se prisskillnaden mellan olika butiker i utvalda städer och hur mycket du kan spara på en vecka, månad eller ett år. Samtliga priser är ordinarie priser och är inhämtade vecka 34 2022.

För att göra det enkelt och jämförbart har vi valt ut kassar för olika hushållstyper. Kassens artiklar är utvalda och viktade utifrån Statistiska Centralbyråns beräkningar på hur mycket pengar som svenska folket totalt spenderar på olika varugrupper. Storleken på kassarna utifrån hushållstyp, är beräknad utifrån Konsumentverkets (KoV) beräkningar om matkostnader i olika åldrar. Storleken på varugrupper som inte ingår i KoV beräkningar har Matpriskollen estimerat.

Inom varje varugrupp har Matpriskollen valt ut storsäljande artiklar som de flesta hushållen brukar köpa. Eftersom vi eftersträvar att hitta direkt jämförbara artiklar är kedjornas egna varumärken inte med. Men inom främst frukt, grönt och en del kött- och mejerivaror, har vi dock valt ut artiklar som är likvärdiga oavsett varumärke. Om det skiljer mer än 25 gram på dessa varor hämtar vi jämförpriset från pris/förpackning och då tar vi alltid hänsyn till att välja varor med så jämlik vikt som möjligt. Ursprung, ekologiskt mm är givetvis viktiga för köpbeslutet och därför har vi tagit hänsyn till dessa förutsättningar vid varuvalen.

Innehållet av artiklar skiljer sig något mellan olika städer, baserat på att Matpriskollens urval av artiklar ska matcha mellan de valda butikerna i staden. Innehållet skiljer också för att Matpriskollen valt artiklar som vi tror passar bäst för olika hushållstyper. T.ex. O´boy kan finnas med i ”familjekassarna”, men är inte lika representativ i t.ex. ”singel 61+ år-kassen”. Om en vara undantagsvis inte har hittats i en butik, så har priset hämtats från en likvärdig butik inom samma kedja. Om en vara är slut vid undersökningstillfället har senast visade pris för den varan i den butiken använts, dock aldrig äldre än 30 dagar.

De priser vi har med är angivna som ordinarie butikspris. Kampanjpriser eller flerköpsrabatter har ej räknats med. Rabatter brukar utgöra 5-10% av kvittot. I appen Matpriskollen visas alla butikers extrapriser och genom att utgå från dem när man handlar, sparar du också mycket pengar.

Matkasseundersökningen visar bara hur stor prisskillnaden är på utvalda artiklar. Dock korrelerar prisskillnaderna mellan matkassen i olika butiker mycket väl med Matpriskollens större jämförelsebas av 1000-tals artiklar.

Vår ambition är att göra prisundersökningarna regelbundet och att successivt utöka med fler städer och fler butiker. Prisinsamlingen har skett i butikerna via butikernas hemsidor, där respektive butik/kedja anger att priserna är samma som när du handlar i butiken. Vi hade gärna haft med alla butiker, men svårigheten att samla in informationen har begränsat oss. Om du har en butik och vill deltaga i matkasseundersökningen är det bara att kontakta Matpriskollen.

Matpriskollen tackar Vinnova för generöst bidrag till att skapa denna konsumenttjänst.

För användande av eller publicering av hela eller delar av undersökningen krävs skriftligt godkännande av Matpriskollens Vd. Har du frågor eller funderingar kontakta Matpriskollen på tel: 0346-82210.

Matpriskollen tar inget ansvar för korrektheten i materialet och reserverar sig för alla ev. felskrivningar eller alla andra typer av fel som kan uppkomma manuellt eller digitalt i överföringen och publiceringen av informationen.